Informatieavond Molenpoortstraat

Op woensdag 12 september heeft de gemeente samen met de firma van Gelder een informatieavond gehouden over de werkzaamheden in de Molenpoortstraat.

Tijdens de avond was er de mogelijkheid vragen te stellen aan de aannemer. Van de avond is een verslag gemaakt, dat tevens schriftelijk is aan alle genodigden is verzonden.

Om de planning werkzaamheden zo strak mogelijk te houden en er voor zorg te kunnen dragen dat  leveranciers ook op tijd kunnen en moeten leveren beginnen deze niet, zoals eerder is medegedeeld op deze bijeenkomst, op 24 september maar op 8 oktober zodat we de 5 weken overlast zoals voorzien kunnen handhaven en anders worden dit misschien 7 weken.

Voor de afsluiting van de kruising bij de Bleek komt een alternatief door een boom weg te halen. Hier komt dan een noodverbinding voorzien van rijplaten zodat de toegang tot het Stadsplein mogelijk is van af richting Stokkum.


< Terug naar het nieuwsoverzicht