Over ons

Het voormalige gemeentebestuur van Bergh besloot in 2001 om de zuidelijke entree en het centrum van ‘s-Heerenberg op te knappen. De aanleiding voor het bestuur waren de parkeer- en verkeersproblemen in het centrum, de aanblik van de entree van ‘s-Heerenberg en de inrichting van het Stadsplein. Voor de gebruikers en de bewoners van het gebied is herontwikkeling een veel besproken wens.

Om in kaart te brengen welke problemen en welke kansen er liggen om het gebied op te knappen, werden  aspecten als parkeerproblematiek, verkeersstromen, ruimtelijk inrichting, detailhandel en horecavoorzieningen onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek en de ontwikkelingsrichting zijn neergelegd in wat later het Masterplan 's-Heerenberg is gaan heten.

Het Masterplan beslaat het hele centrumgebied van 's-Heerenberg. Het is een omvangrijk gebied.  Daarom is ervoor gekozen het gebied op te knippen in negen deelgebieden, die elk een eigen prioriteit hebben.

De 9 deelgebieden zijn:

 • Historisch Centrum
 • Stadshart (het Stadsplein)
 • Kernwinkelgebied (Zeddamseweg en Molenpoortstraat)
 • De Strip (Klinkerstraat)
 • Parkrand (Plantsoensingel-Zuid)
 • De Poort (Emmerikseweg ter hoogte van het voormalig Klooster)
 • Stadspark
 • Gouden Handen 4e fase
 • Zuidelijke Entree

In het Masterplan is aangegeven voor zowel het hele plangebied als per (deel)plangebied wat de gewenste sfeer is. Ook is in het plan aangegeven op welke wijze per deelgebied en aanzet kan worden gegeven die leiden tot het gewenste eind plaatje. Anno 2012 is het zover de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en een viertal deelgebieden kunnen worden  opgeknapt:

 • Stadsplein/Stadswal
 • Molenpoortstraat
 • Klinkerstraat
 • Bleek

In oktober 2012 gaan de werkzaamheden in de Molenpoortstraat van start en vervolgens de Klinkerstraat. Daarna is de Bleek en het Stadsplein aan de beurt. De werkzaamheden in het project zijn omvangrijk en hebben grote invloed op de bewegingsvrijheid van de weggebruikers, bewoners, winkeliers/ondernemers en bezoekers. Het verstrekken van juiste en volledige informatie is belangrijk. Op deze site vindt u per project informatie over de werkzaamheden, de werkplanning, afsluiten van wegen/wegomleidingen en het laatste nieuws. Heeft u een vraag of opmerking, neem dan contact met ons op.

Meepraten?

Volg ons op Twitter #Mp_sHeerenberg
of op Facebook