NUTS aan de slag in de Molenpoortstraat

In week 34 start de firma Hak met werkzaamheden aan de water- en gasleiding in de Molenpoortstraat. De waterleiding aan de kant van de oneven huisnummers (zijde Blokker) wordt vervangen. Dit wordt vooruitlopend op de herinrichtingswerkzaamheden van de Molenpoortstraat gedaan, om zoveel mogelijk stagnatie in het werk te voorkomen.

Naast het vervangen van de waterleiding wordt ook een gedeelte van de gasleiding vervangen.

Bewoners en bedrijven die overlast zullen ondervinden van deze werkzaamheden, worden via de NUTS bedrijven op de hoogte gesteld.


< Terug naar het werkzaamhedenoverzicht