Start werkzaamheden Molenpoortstraat

Maandag 8 oktober start de firma van Gelder met de werkzaamheden aan de Molenpoortstraat en aansluitend de Klinkerstraat.

Om de planning werkzaamheden zo strak mogelijk te houden en er voor zorg te kunnen dragen dat  leveranciers ook op tijd kunnen en moeten leveren beginnen deze niet, zoals eerder is medegedeeld op deze bijeenkomst, op 24 september maar op 8 oktober zodat we de 5 weken overlast zoals voorzien kunnen handhaven en anders worden dit misschien 7 weken.

Het gehele werk wordt opgedeeld in 3 fases:
Fase 1 (start 8 oktober en duurt naar verwachting 5 weken):
Molenpoortstraat: kruising De Bleek t/m kruising Klinkerstraat

Fase 2 (start na fase 1 en duurt naar verwachting 2 weken):
Molenpoortstraat: kruising Zeddamseweg tot Oude Doetinchemseweg

Fase 3 (start na fase 2 en duurt naar verwachting 7 weken):
Klinkerstraat: kruising Molenpoortstraat tot parkeerplaats Jumbo

Hoe gaat de uitvoering in z'n werk?
Per fase wordt gestart met het opnemen van straatmeubilair en verhardingen. De trottoirs worden zo lang mogelijk in tact gehouden, zodat winkels zoveel mogelijk begaanbaar blijven.
Na verwijderen van de straat wordt het riool aangebracht. Het bestaande vuilwater riool blijft in de weg liggen, er komt dus een extra buis bij. De aansluitingen op het riool wordt weer in orde gemaakt. Hemelwater wordt direct op het nieuwe infiltratieriool aangesloten. Bij het maken van de huisaansluitingen worden sleuven gemaakt. Deze worden afgedekt met loopschotten voor de bereikbaarheid.
Na het riool wordt de fundering aangebracht, de banden gesteld en wordt begonnen met de rijbaan. Het nieuwe trottoir wordt aangelegd in zogenaamde dagproducties. Wat er per dag wordt uitgehaald, gaat er diezelfde dag dan weer in (maar dan nieuw).


< Terug naar het werkzaamhedenoverzicht